STØT sygdomsramte
som er kommet i klemme i systemet
__________________________________________________________________________

 NYHED

"STØT sygdomsramte” var på besøg hos Mette Frederiksen.

Mødet forløb godt - Mette Frederiksen
blev gjort opmærksom på, at mange kommuner i hele Danmark,
IKKE overholder retssikkerhedsloven.

Vi understregede, at dette vil fortsætte, når det fortsat er GRATIS
for kommunerne, at se stort på denne lov.

Der skal være balance i retssikkerhedsloven...!

- Derfor foreslår vi økonomisk konsekvens til kommunerne, når
loven ikke overholdes.

- Vi gjorde opmærksom på, at mange kommuner benytter sagsbehandlere, som ikke er uddannet socialrådgiver, men blot har været på kort kursus.Sygdomsramte rammes hårdt, når de ikke får fyldestgørende og saglig sagsbehandling.

Er du interesseret i at indgå i udvalg, som arbejder med denne del, står vi åbne og tager gerne imod hjælp. Meld dig ind i foreningen og vær’ med til at gøre en forskel.

Om indmeldelse:
http://www.støtsygdomsramte.dk/ny-stoet---tilmelding
HUSK, at påskrive din e-mail da foreningen kun sender information ud via e-mail for at holde omkostningerne nede.

- Sammen er vi STÆRKE…!

_____________________________________________________

Mål:
At fører en fælles retssag mod STATEN, på retssikkerhedslovens manglende virke. 
At få loven ændret, så der kommer balance i loven - retfærdighed.
 
OBS: Info om foreningen, sker kun via e-mail, for at holde udgifterne nede.
__________________________________________________________________________
OPHÆV varighedsbegrænsningen
(stop af sygedagpenge efter 52 uger)
STYRK retssikkerhedsloven
 
Fri advokathjælp
Fra første gang resurseprofilen går i partshøring. Så syge får en fair chance for at forsvare sig.
 
Økonomisk konsekvens
Når retssikkerhedsloven IKKE bliver overholdt: Bødestraf så det IKKE betaler sig for kommunen at sylte de sygdomsramte. 
Find os på FACEBOOK:

 Side:
  
Økonomisk kassetænkning, må ikke gå ud over sygdomsramte.
- Det SKAL
koste kommunerne, at lege med syges retssikkerhed…!
Retssikkerheden SKAL styrkes…!
 
Vi holder politikerne op på,
hvorfor loven SKAL ændres.
 
Sygdomsramte, har brug for
tryghed,så de kan heale.
 
Det SKAL ikke være den syge, som betaler prisen for kommunens LOVOVERTRÆDELSER.
STØT Sygdomsramte som er i klemme i systemet | CVR: 33796447 | Stationsvej 7, 3650 Ølstykke - Danmark | stotsygdomsramte@yahoo.dk